Server Adveristing Rules

 :: Rules

Go down

Server Adveristing Rules

Post by Warrior on Sun Apr 24, 2016 9:19 am

За да се вижда Вашата реклама от всички в форума тя първо трябва да бъде одобрена от тях. (това се прави с цел да не се пълни раздела със спам и невалидни сървъри)
To see all users your thread in the forum must first be approved by them. (This is done in order not to complete the section with spam and invalid servers)

Моля бъдете разбрани и имайте търпение докато темата Ви бъде одобрена тъй като Модераторите и/или Администраторите ще трябва да проверят съдаржанието на темата която сте пуснали, а това отнема време.
Please be understanding and be patient while your topic be approved. Moderators and / or administrators will have to check the content of the topic you have posted, but it takes time.

Тема която не отговаря на правилата и изискванията посочени по-долу ще бъде изтрита (да не се чудите, защо не Ви е одобрена темата точно на Вашият сървър)
Thread that does not meet the rules and requirements listed below will be deleted (do not wonder why you do not exactly approved topic of your server)

Темата на Вашият сървър ще бъде изтрита също така ако той в продължение на една седмица е бил "OFFLINE"
Thread to your server will be deleted if it also in one week was "OFFLINE"

Пример как трябва да изглежда една тема пусната в този раздел
Example how to put a thread in this section

Заглавие / Title: [AD] МоетоМу / MyMuOnline 97d99i Exp: 9999x Drop:80%
Това е пример! И не забравяйте тага [AD] пред заглавието е задължителен! / This is an example! And do not forget the tag [AD] to the title is mandatory!

Съдържание на темата / Content of thread:

МоетоМу / My MuOnline Information:
Server Name: МоетоМу
Server Version: 97d99i
Server Location: България - Country / Град - Country / City
Server UpTime: 24/7

Server Information:
Experience: 9999x
Drop rate: 100%
Box in shop: +1 +2 +3 +4 +5
Bless Bug: ON
Max level: 400
Max reset: 1000
Max stats: 32767
Stat Points Per level: DK/DW/Elf - 5 MG/DL - 7
Reset level: 350
Reset points: Reset Stats
Guild create level: 150

Success Rates:
Jewel Of Soul Success Rate (No Luck): 100%;
Jewel Of Soul Success Rate (With Luck): 100%;
Jewel Of Life Success Rate: 100%;

Item +10 Success Rate (No Luck): 100%;
Item +10 Success Rate (With Luck): 100%;
Item +11 Success Rate (No Luck): 100%;
Item +11 Success Rate (With Luck): 100%;
Item +12 Success Rate (No Luck): 100%;
Item +12 Success Rate (With Luck): 100%;
Item +13 Success Rate (No Luck): 100%;
Item +13 Success Rate (With Luck): 100%;

Server events:
Blood Castle Event
Devil Square Event
Golden Dragon Event
Red Dragon Event
и т.н

Website: МоетоМУ Уеб Сайт / MyMuOnline WebSite
Forum : МоетоМУ Форум / MyMuOnline Forum
Ако искате рекламата Ви да е успешна прекарайте малко повече време така, че да е красиво и лесно за четене и разбиране от всеки го. Бъдете умни, не всеки разбира Английските съкращения затова може да си поиграете малко повече с инфото. За да Ви улесня Ви давам кода на инфото което съм написал по-горе.

Warrior
Admin

Posts : 3
Join date : 2016-04-23
Age : 23

View user profile http://warworld.forumplatinum.com

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 :: Rules

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum